Kontakt

"Majątek Rogalin"Sp.z o.o.

z siedzibą w Rogalinie

ul. Nowa 3, Rogalin

PL 62-022 Świątniki n. Wartą

/Oddział Centralnej Informacji KRS 0000115802

kapitał zakładowy 133.000,-

jedyny wspólnik Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

NIP 778-01-49-861/

Telefon:

.+48 61 813 80 40,+48 61 813 81 81

E-mail:

rogalin@post.pl

administrator strony www:

m.rogalin@wp.pl (do korenspondencji w sprawie wizyt, wycieczek, jazdy konnej, imprez).

biuro czynne pon - pt 8:00 - 15:00


 
Jazda konna w terminach uzgodnionych telefonicznie z instruktorem

Natalią Gasperowicz 

tel. 504 177 133.

 


 


Aktualności

 • Owce w pracy

  7.06.2017

  Nasze owce poszły do pracy. Ich zadaniem jest wyjeść roślinność na Łęgach Rogalińskich. W ten naturalny i ekstensywny sposób Majątek Rogalin utrzymuje tradycyjny krajobraz nadwarciański (ok. 200 ha) powstrzymując tym samym naturalną sukcesję roślin. W przeciwnym razie łęgi zarosłyby zupełnie. Nasze owce zgryzają samosiewy i jednocześnie nawożą łąki w sposób naturalny.


  czytaj więcej »
 • Bene Meritus

  7.06.2017

  18 maja podczas konferencji z okazji 20-lecia utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego prezes majątku Mikołaj Pietraszak Dmowski został wyróżniony statuetką "Bene Meritus" przyznaną przez dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego: "w uznaniu zasług we wspieraniu działań służących ochronie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parków krajobrazowych Wielkopolski". Nagrodę przyjęliśmy jako dowód uznania zasług całego Majątku Rogalin i Fundacji Raczyńskich, które wspólnie od 1993 roku walczą o należytą ochronę tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Rogalin.


  czytaj więcej »
 • Rogaliński Park Krajobrazowy

  29.05.2017

  "Praktyczne aspekty ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego" - to temat konferencji przygotowanej z okazji 20-lecia utworzenia parku. 18 i 19 maja br. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wraz z Majątkiem Rogalin przedstawili efekty długoletniej  współpracy na rzecz utrzymania oraz rozwoju terenów podlegających pod Rogaliński Park Krajobrazowy.
  czytaj więcej »
 • W sprawie wody

  26.05.2017

  Szanowni Odbiorcy,

  uprzejmie informujemy, że zgodnie z wnioskiem taryfowym naszego przedsiębiorstwa z dnia 08.06.2016 r., zaproponowano przyjęcie na okres od 18.08.2016 r. do 17.08.2017 r. przez Radę Miejską w Mosinie taryfy na wodę, w ramach której cena netto za dostarczaną wodę to 3,24 zł/m3 tj. brutto 3,50 zł/m3, a stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy netto 2,25 zł tj brutto 2,43 zł/odbiorcę/miesiąc.

  Uchwałą nr XXXV/299/16 z dnia 30.06.2016 r. Rada Miejska w Mosinie odmówiła zatwierdzenia taryf na okres od dnia 18.08.2016 r. do dnia 17.08.2017 r. na wyżej wskazanym poziomie.

  Na skutek skargi „Majątku Rogalin” Sp. z o.o. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 26.04.2017 r. w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Po 75/17 stwierdził nieważność uchwały nr XXXV/299/16 z dnia 30.06.2016 r. a tym samym wyeliminował ją z obrotu prawnego.

  W konsekwencji stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/299/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.06.2016 r. o odmowie zatwierdzenia taryf, z dniem wydania orzeczenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu tj. 26.04.2017 r. wchodzą w życie nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

  • cena za dostarczaną wodę: 3,50 zł brutto/m3 ;

  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,43 zł brutto/ odbiorcę/miesiąc.

   

  Z poważaniem

  prezes zarządu

  Majątek Rogalin” Sp. z o.o.

  Mikołaj Pietraszak-Dmowski

   

   

  czytaj więcej »
 • Armia buraków

  24.05.2017

  czytaj więcej »