Kontakt

"Majątek Rogalin"Sp.z o.o.

z siedzibą w Rogalinie

ul. Nowa 3, Rogalin

PL 62-022 Świątniki n. Wartą

/Oddział Centralnej Informacji KRS 0000115802

kapitał zakładowy 133.000,-

jedyny wspólnik Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

NIP 778-01-49-861/

Telefon:

.+48 61 813 80 40,+48 61 813 81 81

E-mail:

rogalin@post.pl

administrator strony www:

m.rogalin@wp.pl (do korenspondencji w sprawie wizyt, wycieczek, jazdy konnej, imprez).

biuro czynne pon - pt 8:00 - 15:00


 
Jazda konna w terminach uzgodnionych telefonicznie z instruktorem

Natalią Gasperowicz 

tel. 504 177 133.

 


 


Aktualności

 • Ścieżka edukacyjno - historyczna

  19.09.2018

   

  Wczoraj na terenie Majątku Rogalin gościliśmy uczniów szkół podstawowych z Rogalina oraz Rogalinka. Inicjatorem wydarzenia było koło łowieckie nr 20 Dąbrowa z Poznania, a współorganizatorami, obok gospodarza Majątku Rogalin, koła łowieckie nr 33 Żbik z Mosiny oraz nr 21 Jawor z Poznania, a także nadleśnictwa Babki oraz Konstantynowo i gmina Mosina. Przy wspólnym udziale powstała ścieżka edukacyjna, podczas przejścia której uczniowie klas IV-VI poznali historię folwarku w Rogalinie, zwiedzając przy okazji stajnię oraz owaczarnię. Następnie dzieci odwiedziły symboliczne mogiły powstańców Wiosny Ludów przy ulicy Poznańskiej i zwiedziły mauzoleum rodziny Raczyńskich.Na przygotowanych przez koła łowieckie oraz nadleśnictwa stoiskach dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat lasów oraz zamieszkujących w nich stworzeń, rozprawiały o formach przyrody. Uczniowie wzięli udział w konkursach przyrodniczych i poznawali tropy zwierząt. Ponadto usłyszeli sygnały myśliwskie, opowieści o życiu dzikich zwierząt, a lekcji na temat życia ptaków drapieżnych udzieliły między innymi dwie sympatyczne sowy - płomykówka Luna oraz puchacz bengalski Karo. W podziękowaniu za pełne atrakcji przedpołudnie dzieci wręczyły myśliwym pozbierane wcześniej kasztany i żołędzie, by w ten sposób pomóc w dokarmianiu danieli. Na zakończenie w zabytkowym spichlerzu w majątku podano posiłek w postaci pysznej kanapki oraz napoju.

  Za pomoc przy realizacji przedsięwzięcia dziękujemy szczególnie paniom Eugenii Sójce oraz Marii Jackowskiej za ciekawe o powstańcach opowieści oraz oprowadzenie po krypcie rodu Raczyńskich. Mamy nadzieję, że tego typu wydarzenia stają się częścią tak ważnej dla młodzieży edukacji z zakresu otaczającej nas przyrody oraz form jej ochrony.

  czytaj więcej »
 • Zmiana inkasenta

  13.09.2018

  Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana dotychczasowego inkasenta. Od dzisiaj odczytu wodomierzy oraz poboru opłat dokonywał będzie przedstawiciel firmy MAT-KAN z Mosiny.

  czytaj więcej »
 • Rozpoczęliśmy wykopki...

  12.09.2018

  czytaj więcej »
 • Podsiew traw

  7.09.2018

   

  Wykorzystując nasz siewnik do siewu bezpośredniego przystąpiliśmy do odnowy runi naszej trawy polowej na tzw.poletkach. Siewnik kroi ruń i umieszcza nasiona w glebie (tzw.podsiew traw). Po kilku latach niektóre gatunki traw wypadły i w ich miejsce postanowiliśmy zasiać nową trawę wraz z koniczyną białą. Poletka z kolei to dawne laguny do wylewu nieczystoci z Lubonia, które wiele lat temu zrekultywowaliśmy.


  czytaj więcej »
 • Zawody pasterskie w Rogalinie

  30.08.2018

  czytaj więcej »