Złoty Krzyż Zasługi

21 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył wieloletniego prezesa naszej spółki, jednocześnie powiernika Fundacji Raczyńskich – Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego – Złotym Krzyżem Zasługi. Prezydent nadał to zaszczytne odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska. Złoty Krzyż Zasługi odnosi się do 23-letniej działalności odznaczonego i Fundacji Raczyńskich, która zgodnie […]

Kampania buraczana

Majątek Rogalin od wielu lat z powodzeniem uprawia buraki cukrowe. Ich odbiorcą jest cukrownia „Środa” należąca do koncernu P&L.  W tym roku spodziewamy się wysokich plonów.

Zakusy kandydata

Wzburzeni mieszkańcy Rogalina dostarczyli nam ulotkę kandydata na radnego Pawła Jabłeckiego. Popiera go Jerzy Falbierski, kandydat na burmistrza (obaj komitet PSL). Oburzenie wzbudził zapis, że świetlicę wiejską, ośrodek zdrowia oraz przedszkole „należy zrealizować na gruntach przejętych od Agencji Majątku Skarbu Państwa w Rogalinie naprzeciw Zespołu Szkół”. Pomijając nieudolnie powtórzoną nazwę Agencji Nieruchomości Rolnych, chodzi o […]