Warsztaty Mikroregionu WPN

Majątek Rogalin i Fundacja Raczyńskich biorą udział w warsztatach, których celem jest wypracowanie koncepcji produktów turystycznych na terenie gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Warsztaty poświęcone są wypracowaniu nowatorskiego projektu biznesowego dla wybranego produktu turystycznego, rekreacyjnego bądź kulturowego Mikroregionu.