Powrót do domu…

Majątkowe podopieczne zakończyły dziś swój kilkumiesięczny pobyt na rogalińskich łęgach i powróciły do folwarku. Nadeszła jesień. Łęgi Rogalińskie zabarwiły się. Do owczarni powróciły po letnim wypasie nasze owce, które wykonały w tym roku po raz kolejny pożyteczną pracę. Przez kilka letnich miesięcy wygryzły i nawiozły wartościowe przyrodniczo i krajobrazowo łąki i pastwiska w dolinie Warty. […]