W sprawie wody

Szanowni Odbiorcy, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przyjętą w dniu 26.06.2014 r. uchwałą nr LXIV/451/14 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 18.08.2014 r. do 17.08.2015 r., przyjętą uchwałą nr XVII/102/15 z dnia 25.08.2015 r. na okres od 18.08.2015 r. do 31.12.2015 r., przyjętą uchwałą nr […]