Majątek współorganizatorem rajdu

Sekretariat rajdu znajdował się w zabytkowym spichlerzu, tam również zorganizowaliśmy poczęstunek i miejsce spotkania turystów. Na mecie rajdu pojawiło się ok.200 uczestników, o historii i działalności majątku opowiadał prezes spółki p. Mikołaj Pietraszak Dmowski. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs wiedzy o Rogalinie i Rogalińskim Parku Krajobrazowym, na koniec którego wręczono nagrody. Ponadto w spichlerzu odbyła się […]