W sprawie wody

Szanowni Odbiorcy, uprzejmie informujemy, że zgodnie z wnioskiem taryfowym naszego przedsiębiorstwa z dnia 08.06.2016 r., zaproponowano przyjęcie na okres od 18.08.2016 r. do 17.08.2017 r. przez Radę Miejską w Mosinie taryfy na wodę, w ramach której cena netto za dostarczaną wodę to 3,24 zł/m3 tj. brutto 3,50 zł/m3, a stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy […]