Żmudne żniwa

Żmudne żniwa żyta nasiennego. A to słoma zbyt mokra, a to ziarno za suche…