Powraca inkasent

Szanowni odbiorcy wody, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie pojawi się u Was inkasent z wygenerowaną przez program komputerowy fakturą za szacunkowe zużycie ubiegłoroczne wody i w związku z tym nie ma potrzeby zgłaszania stanu wodomierza w siedzibie naszej firmy. Ewentualnych korekt dokona inkasent podczas pobytu w Państwa domu. Jednocześnie odbędzie się fotograficzna inwentaryzacja wodomierzy.