O wierzbach

Łęgi Rogalińskie są częścią historycznego majątku ziemskiego Rogalin, w 1766 r. kupionego przez rodzinę Raczyńskich. Ich krajobraz – nadwarciańskich łąk i pastwisk porośniętych dębami, wierzbami, wiązami i topolami – pospolity dla całej okolicy jeszcze na początku XIX w., przetrwał do naszych czasów w zasadzie wyłącznie w Rogalinie dzięki celowemu postępowaniu wielu pokoleń tej rodziny. Jest […]