Smutne

Po nitce do kłębka… Akcja zbierania przydrożnych śmieci doprowadziła nas do dzikiego wysypiska ogromnych rozmiarów. To przez lata składowane szkło, plastik i inne odpady…