Wyka

W tym roku po raz pierwszy uprawiamy wykę, rosnącą na życie jako roślinie podporowej.