Słonecznik

Rozpoczęliśmy pierwszy w siedemsetletniej historii Rogalina omłot słonecznika