Przeprawa

We czwartek, 29 września br., rada miejska w Mosinie, na wniosek zarządu Fundacji Raczyńskich, jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu nowemu mostowi na Warcie w Rogalinku imienia Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. Ten zasłużony Polak, jak żaden inny, jest patronem jak najbardziej lokalnym, lecz przy tym sławnym nie tylko w kraju, ale także daleko poza jego granicami. […]