Podsiew traw

img_3776_kopiowanie

Wykorzystując nasz siewnik do siewu bezpośredniego przystąpiliśmy do odnowy runi naszej trawy polowej na tzw.poletkach. Siewnik kroi ruń i umieszcza nasiona w glebie (tzw.podsiew traw). Po kilku latach niektóre gatunki traw wypadły i w ich miejsce postanowiliśmy zasiać nową trawę wraz z koniczyną białą. Poletka z kolei to dawne laguny do wylewu nieczystości z Lubonia, które wiele lat temu zrekultywowaliśmy.