Silny nacisk

img_3392_(kopiowanie)

Udeptywanie pastwiska przez owce porównać można do pracy wału kolczastego. Owca jest wprawdzie zwierzęciem stosunkowo lekkim, ale ze względu na  małą powierzchnię raciczek wywiera bardzo silny nacisk na darń. Wynosi on ok. 14 tys.kG/m2 i jest w przybliżeniu 14-krotnie większy od nacisku wywieranego przez wał łąkowy, który ugniata darń z siłą 1000kG/m2. Z tego powodu w Niemczech owce wypasa się na wałach przeciwpowodziowych, które nie tylko są w ten sposób koszone, ale również zagęszczone.