z14

Skutki utrzymującej się od początku kwietnia suszy są dla rolników katastrofalne. Wczesne żniwa, ubogie plony i zagrożenie pożarem. Opady deszczu znikome: w czerwcu na poziomie 34,5 mm, w maju, gdy zapotrzebowanie roślin na wodę jest największe, zamiast 60 spadło zaledwie 10 mm! W kwietniu tylko 21 mm. Fatalne skutki dla rolnictwa to jednak nie tylko brak opadów, średnia temperatura bowiem jest wyższa od przeciętnej aż o 4 stopnie. Najbardziej dotknięte są tym rośliny jare, jak na przykład owies, na którym zamiast liści widać same wiechy z lichym ziarnem.

Majątek Rogalin wystąpił do gminy Mosina o komisyjne oszacowanie strat wywołanych suszą. Protokoły sporządzone przez komisję lustracyjną będą podstawą do ubiegania sie o ulgi w podatku rolnym oraz w czynszu dzierżawnym. Tego typu pomoc poszkodowanym rolnikom zapowiada nowy minister rolnictwa.