Dostęp do wody

woda

Wczoraj, w niedzielę 13(!) maja w godzinach wieczornych doszło do awarii sterowania hydroforni i spadku ciśnienia w sieci…

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Awaria została stosunkowo łatwo usunięta i ciśnienie wróciło do normy.

Niewątpliwie awarię wywołał kilkukrotny wzrost poboru wody przez użytkowników, co z pewnością spowodowane było trwającą wciąż suszą i jednoczesnym podlewaniem ogrodów. Takiego momentalnego rozbioru wody wiejska sieć (i jej wąskie przekroje) oraz ujęcie zakładowe Majątku Rogalin nie są w stanie obsłużyć bez spadku ciśnienia, co przeżywaliśmy już w minionych, suchych latach.

Dlatego uprzejmie przypominamy, że woda z rogalińskiej sieci wiejskiej służy do celów spożywczych i socjalnych. W okresie suszy i wzmożonego zużycia prosimy podlewać ogrody, napełniać baseny itp. w nocy. Pozwoli to zachować odpowiednie ciśnienie i dostęp do wody wszystkim mieszkańcom.