Przepęd

img_2783_kopiowanie

4 maja nastąpił przepęd podstawowego stada owiec w liczbie ok. 650 sztuk. Owce poszły do wielomiesięcznej pracy, podczas której wygryzać będą i zarazem nawozić nadwarciańskie łąki przyczyniając się tym samym do utrzymania osobliwego krajobrazu łęgów rogalińskich. Za pomoc dziękujemy straży miejskiej z Mosiny, która pomogła w przejściu stada przez ruchliwą szosę oraz dzielnym psom pasterskim i ich właścicielom. Piątkowy przepęd zgromadził przy okazji fotografików i sympatyków Rogalina.