Rogaliński Park Krajobrazowy

img_9755_kopiowanie

„Praktyczne aspekty ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego” – to temat konferencji przygotowanej z okazji 20-lecia utworzenia parku. 18 i 19 maja br. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wraz z Majątkiem Rogalin przedstawili efekty długoletniej  współpracy na rzecz utrzymania oraz rozwoju terenów podlegających pod Rogaliński Park Krajobrazowy.

Część teoretyczna odbyła się w Leśnym Ośrodku w Puszczykowie, natomiast sesja terenowa na obszarze naszego majątku. Z tej okazji i dla upamiętnienia wydarzenia zasadzono trzy dęby szypułkowe. Podczas drugiego etapu konferencji uczestnicy oglądali między innymi zadrzewienia śródpolne, zwiedzili Łęgi Rogalińskie, a także park pałacowy i podwórze gospodarcze majątku. W sobotnim spotkaniu wzięli udział także członkowie rodziny Raczyńskich, którzy w tym czasie przebywali w rodzinnych stronach.