W sprawie wody

woda

Szanowni Odbiorcy,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z wnioskiem taryfowym naszego przedsiębiorstwa z dnia 08.06.2016 r., zaproponowano przyjęcie na okres od 18.08.2016 r. do 17.08.2017 r. przez Radę Miejską w Mosinie taryfy na wodę, w ramach której cena netto za dostarczaną wodę to 3,24 zł/m3 tj. brutto 3,50 zł/m3, a stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy netto 2,25 zł tj brutto 2,43 zł/odbiorcę/miesiąc.

Uchwałą nr XXXV/299/16 z dnia 30.06.2016 r. Rada Miejska w Mosinie odmówiła zatwierdzenia taryf na okres od dnia 18.08.2016 r. do dnia 17.08.2017 r. na wyżej wskazanym poziomie.

Na skutek skargi „Majątku Rogalin” Sp. z o.o. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 26.04.2017 r. w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Po 75/17 stwierdził nieważność uchwały nr XXXV/299/16 z dnia 30.06.2016 r. a tym samym wyeliminował ją z obrotu prawnego.

W konsekwencji stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/299/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.06.2016 r. o odmowie zatwierdzenia taryf, z dniem wydania orzeczenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu tj. 26.04.2017 r. wchodzą w życie nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

  • cena za dostarczaną wodę: 3,50 zł brutto/m3 ;
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,43 zł brutto/ odbiorcę/miesiąc.

Z poważaniem

prezes zarządu

„Majątek Rogalin” Sp. z o.o.

Mikołaj Pietraszak-Dmowski