W sprawie wody

woda

Szanowni Odbiorcy,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przyjętą w dniu 26.06.2014 r. uchwałą nr LXIV/451/14 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 18.08.2014 r. do 17.08.2015 r., przyjętą uchwałą nr XVII/102/15 z dnia 25.08.2015 r. na okres od 18.08.2015 r. do 31.12.2015 r., przyjętą uchwałą nr XXV/186/15 z dnia 30.12.2015 r. na okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. oraz przyjętą uchwałą nr XXXIII/260/16 z dnia 30.05.2016 r. Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, cena 2,96 zł + VAT tj. 3,20 zł/m3 brutto za dostarczaną wodę i stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy w wysokości 2,16 zł + VAT, tj. 2,33 zł/miesiąc obowiązuje do dnia 17.11.2016 r.

Informujemy nadto, iż wniosek taryfowy ustalający nową cenę za wodę i stawkę opłaty abonamentowej na dalszy okres jest w trakcie procedowania. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXV/299/16 z dnia 30.06.2016 r. odmówiła zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 18.08.2016 r. do 17.08.2017 r. niemniej jednak spółka „Majątek Rogalin” Sp. z o.o. nie zgodziła się z taką decyzją rady i w ramach przysługujących jej środków ochrony prawnej podjęła działania zmierzające do uchylenia tej uchwały.

O wejściu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę powiadomimy odbiorców odrębnym komunikatem.

Zarząd Majątku Rogalin