Powrót do domu…

img_6732_kopiowanie

Majątkowe podopieczne zakończyły dziś swój kilkumiesięczny pobyt na rogalińskich łęgach i powróciły do folwarku.

Nadeszła jesień. Łęgi Rogalińskie zabarwiły się. Do owczarni powróciły po letnim wypasie nasze owce, które wykonały w tym roku po raz kolejny pożyteczną pracę. Przez kilka letnich miesięcy wygryzły i nawiozły wartościowe przyrodniczo i krajobrazowo łąki i pastwiska w dolinie Warty. Owce są najlepszymi żywymi kosiarkami. Utrzymują krajobraz przeciwdziałając zarastaniu łęgów. To najlepsza, bo naturalna i czynna ochrona przyrody.