Wandalizm w Rogalinie

img_5693_kopiowanie

MAJĄTEK ROGALIN” SP. Z O.O. WYPŁACI NAGRODĘ
ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,- ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
ZA INFORMACJE, KTÓRE POZWOLĄ UKARAĆ
SPRAWCÓW, KTÓRZY ZŁAMALI 31 LIP
WZDŁUŻ DROGI POLNEJ MIĘDZY UL. NOWĄ A DROGĄ POZNAŃSKĄ.
INFORMACJE PROSIMY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE W BIURZE MAJĄTKU (TEL. 61 8 138 040).

ZARZĄD