SONY DSC

W Majątku Rogalin, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlega Rogaliński Park Krajobrazowy, powstała nowa aleja. Między folwarkiem a szkołą w Rogalinie wewnętrzna droga polna obsadzona została, od strony południowej, szpalerem ok.100 lip szerokolistnych. W ten sposób powstała mieszana aleja, albowiem po stronie północnej drogi już od ok. 40 lat rosną brzozy, dęby i topole. Drzewa zostały pieczołowicie posadzone w dołach wyścielonych kompostem. Stabilizują je toczone drewniane kołki, a przed zgryzaniem przez zwierzynę chronią osłony. Nowa aleja nie posiada jeszcze swojej formalnej nazwy. Na zdjęciach widać pracowników Majątku Rogalin robiących wokół drzew tzw. kielichy do podlewania, które zostaną wyłożone ściółką ze zrębków.