Złoty Krzyż Zasługi

21.10.2014 Warszawa, Pałac Prezydencki. Prezydent Bronisław Komorowski na konferencji „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” uhonorował odznaczeniami osoby zasłużone dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska. foto Eliza Radzikowska-Bialobrzewska/KPRP

UWAGA!!!!
Zdjecia pochodzace z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP moga byc wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materialów, dotyczacych dzialan Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralnosc zdjecia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjec pochodzacych z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materialach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjecia nie moze naruszac dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta.
Publikujacy zdjecia zobowiazuje sie do podpisania ich autora oraz zródla ich pochodzenia.

21 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył wieloletniego prezesa naszej spółki, jednocześnie powiernika Fundacji Raczyńskich – Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego – Złotym Krzyżem Zasługi. Prezydent nadał to zaszczytne odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska.

Złoty Krzyż Zasługi odnosi się do 23-letniej działalności odznaczonego i Fundacji Raczyńskich, która zgodnie z wolą Fundatora – Prezydenta Edwarda Raczyńskiego – stara się o utrzymanie zabytkowego krajobrazu historycznego i walorów przyrodniczych Rogalina. Temu służy również działalność spółki Majątek Rogalin, która obejmuje czynną ochronę przyrody i pielęgnację zadrzewień śródpolnych