Biografia Edwarda Raczyńskiego

Książka stanowi pierwszą naukową biografię Edwarda Bernarda Raczyńskiego.

Prezentowana książka, autorstwa doktora Krzysztofa Kani, stanowi pierwszą naukową biografię Edwarda Bernarda Raczyńskiego. Ten wybitny dyplomata i polityk przez całe swoje długie życie (1891-1993) był czynnie zaangażowany w sprawy dotyczące Polski i jej suwerenności oraz integralności. W okresie II Rzeczypospolitej pełnił wiele ważnych funkcji. Był podoficerem kancelaryjnym attachatu w Bernie, sekretarzem w poselstwach w Kopenhadze i Londynie, sekretarzem i zastępcą naczelnika Wydziału Wschodniego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naczelnikiem Wydziału Ustrojów (Organizacji) Międzynarodowych, Stałym Delegatem RP przy Lidze Narodów w Genewie, ambasadorem w Londynie i kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po wojnie, zmuszony pozostać na emigracji, sprawował urzędy, m.in. głównego polskiego przedstawiciela w Interim Treasury Committee for Polish Questions, reprezentanta Komisji Europy Środkowo-Wschodniej przy Ruchu Europejskim, patrona Międzynarodówki Liberalnej, członka Rady Trzech czy Prezydenta RP na Uchodźstwie.