Zadrzewienia śródpolne

SONY DSC

W ostatnich latach, we współpracy z Wielkopolskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Majątek Rogalin posadził 15 tysięcy drzew i krzewów na terenie Rogalina.

Wzorem rodziny Raczyńskich i gen. Dezyderego Chłapowskiego powstało wiele kilometrów pasowych zadrzewień śródpolnych. Na granicach Majątku Rogalin będą tworzyć nowe kurtyny widokowe oraz korytarze ekologiczne rekompensując w krajobrazie tereny zurbanizowane. Zadrzewienia śródpolne odgrywają ważną rolę w przyrodzie chroniąc pola przed erozją wietrzną i dając schronienie wielu gatunkom zwierząt.