Taryfa na wodę utrzymana

woda

Uchwałą nr LXIV/451/14 Rady Miejskiej w Mosinie do dnia 17 sierpnia 2015r. przedłużono obowiązywanie taryfy na wodę

Uchwałą nr LXIV/451/14 Rady Miejskiej w Mosinie do dnia 17 sierpnia 2015r. przedłużono obowiązywanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Cena za 1m3 wody w wysokości 2,96 zł + VAT, tj. 3,20 zł /m3 brutto oraz opłata abonamentowa w wysokości 2,16 zł + VAT, tj. 2,33 zł /miesiącznie brutto od każdego odbiorcy.