Kamienie pamiątkowe

Przechwytywanie

W tradycji rogalińskiej leży określanie miejsc na terenie majątku nazwami własnymi. Z XIX w. pochodzi Droga Karolowa i Edzia Droga – aleje nazwane na cześć synów Edwarda Aleksandra i Róży Raczyńskich. Niedawno swoje drogi otrzymały córki śp. fundatora Edwarda Raczyńskiego: Wanda Dembińska, Wirydianna Reyowa i Katarzyna Raczyńska. Nazwy wykute zostały w pamiątkowych kamieniach. Napisy wykuł Adam Rewoliński – kamieniarz z trzydziestoletnim stażem. Wszystkie prace kamieniarskie rodzina Raczyńskich i Majątek Rogalin od lat zlecają doskonałemu zakładowi kamieniarskiemu Ewy i Tadeusza Piaskowskich z Mosiny.