Nowe zdjęcia z Rogalina

Przechwytywanie-5

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Sylwiany Gramowskiej:

Jesienny widok na pole majątkowe z Drogą Poznańską w tle.

Szpalery grabowe w ogrodzie francuskim koło pałacu.

Jeziórko (starorzecze Warty między Błoniami a parkiem pałacowym).

Park pałacowy w stylu angielskim (miejsce pod Warszawską Górką).

Pień robinii akacjowej.