Majątek Rogalin – Witamy

Przechwytywanie-8

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem www Majątku Rogalin. 

Znajdą tutaj Państwo informacje o majątku, otaczjącej go przyrodzie, o pracy ludzi od lat z nim związanych oraz propozycje spędzania czasu w tym niezwykłym miejscu.

Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu jest powiernikiem Rogalina. I tak jak rodzina jej śp. Fundatora, prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego, czuje się depozytariuszem, któremu los powierzył opiekę nad tym pięknym miejscem z wartościową historią, kulturą i naturą. Fundacja i Majątek Rogalin mają wielu sprzymierzeńców. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się ze stroną Majątku i/lub wizycie w Rogalinie, nasi goście zostaną naszymi przekonanymi, wiernymi sojusznikami.

W końcu nie robimy tego wszystkiego dla siebie. Robimy to dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, zgodnie z wolą śp. Fundatora.