woda1-jpg-Kopiowanie-2

W poniedziałek 16 września br. w rejonie ulicy Słonecznej w Rogalinku, w godzinach 10-13, nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowane wyłączenie spowodowane będzie pracami remontowymi oraz wymianą hydrantu.