Ruch to zdrowie

IMG_6852-Kopiowanie-1

Brak zimy wydłużył znacznie sezon pastwiskowy. Wypasamy część naszych owiec na trawie polowej. Wygląda znacznie lepiej niż w minione suche lato.
Codziennie owce pokonują malowniczą trasę z owczarni i z powrotem. W przepędzie pomaga nam dzielnie nasz Border Collie Dex, który skończył szkołę podstawową wypasu i przeszedł do praktyki. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy Karolinie Walczak za nieocenioną pracę z Dexem.