Turystyka

W związku z obecną sytuacją zauważyliśmy wzmożony ruch turystyczny na nadwarciańskich łęgach. Niestety ludzie nagminnie łamią przepisy naruszając tym samym wszystkie formy ochrony przyrody, którymi objęte są tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, w szczególności Łęgi Rogalińskie. Przypominamy zatem, że wszystkie te tereny udostępnione są wyłącznie turystyce pieszej i rowerowej. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ poruszania się pojazdami silnikowymi, biwakowania, o pozostawianiu śmieci nie wspominając.
W przypadku zauważenia wykroczenia prosimy o kontakt telefoniczny z komendantem Grupy Rejonowej LOP w Rogalinie (504 177 133) lub innymi służbami porządkowymi.