Tymczasem w oddziale porodowym ;)

9

Powiększa się majątkowy żłobek. Maluchy rosną i zaczynają dokazywać.