Uwaga odbiorcy wody

Szanowni Klienci – odbiorcy wody,

„Majątek Rogalin” Sp. z o.o. od maja ubiegłego roku borykała się z brakiem odpowiedniej osoby do odczytu wodomierzy. Na początku tego roku pozyskaliśmy inkasenta, który z uwagi na pandemię, w trosce o Państwa i swoje zdrowie musiał przerwać osobiste odczyty liczników i ich inwentaryzację. Dlatego teraz zwracamy się z prośbą o zdalną współpracę w rozliczeniu płatności za zużytą wodę.
Przy niniejszym liście otrzymują Państwo fakturę wystawioną na koniec ubiegłego roku, wygenerowaną przez komputerowy system obsługi, której inkasent nie mógł dostarczyć wcześniej osobiście. Faktura ta opiewa na 60% szacunkowego zużycia wody w Państwa gospodarstwie domowym względem poprzednich okresów rozliczenia. Prosimy ją uregulować płatnością na wskazane konto naszego przedsiębiorstwa w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania.
UWAGA: termin widniejący na wystawionej wiele wcześniej fakturze nie uwzględnia opóźnienia, które wyniknęło losowo w ostatnich tygodniach i dlatego prosimy go zignorować. Oczywiście żadne odsetki za ten okres nie będą naliczane.

Obecna sytuacja nakazuje nam przyłożyć szczególnej staranności do umożliwienia bezpiecznego kontaktu zdalnego: elektronicznego i telefonicznego.
Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby do odwołania co dwa miesiące przekazywać bieżący stan wodomierza i – w miarę możliwości – teraz jego fotografii w celu inwentaryzacji licznika.
Można to zrobić na kilka sposobów przez 24h na dobę, również w dni wolne od pracy:
podać stan w rozmowie z inkasentem pod numerem tel.: 50 50 50 602
wysłać SMS ze stanem wodomierza, nazwiskiem i adresem: 50 50 50 602
wysłać MMS ze stanem wodomierza, nazwiskiem i adresem: 50 50 50 602
wysłać e-mail z powyższymi danymi na: wodomierzerogalin@wp.pl

Liczymy na zrozumienie aktualnej sytuacji.

Uporządkowanie gospodarki wodomierzowej i regularny odczyt wodomierzy jest naszą troską i celem na najbliższe miesiące. Wierzymy, że przy Państwa udziale pomimo zewnętrznych przeszkód uda nam się przebrnąć przez trudny okres i doprowadzić do normalizacji obsługi mieszkańców w zakresie rozliczeń dostaw wody.

Z poważaniem

Zarząd
„Majątek Rogalin” Sp. z o.o.