27 rocznica

8-Kopiowanie

Wczoraj, 1 czerwca, minęło 27 lat od kiedy spółka z o.o. “Majątek
Rogalin” po wielu staraniach i wygranym przetargu przejęła w posiadanie
od ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa “obiekt Rogalin”.
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, w jak złym stanie znajdowało się
gospodarstwo, mocno zaniedbane szczególnie przez ostatni okres
funkcjonowania PGR i (po jego likwidacji) AWRSP. Zakamienione,
zakwaszone, zarośnięte perzem i “wygłodzone” pola. Nędzne zasiewy. Na
podwórzu sterty złomu (“na wejście” wyjechało 13 przyczep złomu). Stare
i przestarzałe maszyny. Ponad sto krów mlecznych i przychówek z
białaczką enzootyczną. Wiele zwierząt pokrytych grzybicą w takim
stopniu, że spod strupów w ogóle nie było widać sierści. Rozwalające się
budynki. Dziurawe dachy. Pasza na trzy dni. I sterta zobowiązań.

Tak wyglądał “powrót” Fundacji Raczyńskich na gospodarstwo, które
zabrane zostało prawowitym właścicielom najpierw we wrześniu 1939 r.
przez okupanta niemieckiego, a potem w 1945 r. przez reżim
komunistyczny. Dzisiejszy Majątek Rogalin ma przed sobą wciąż mnóstwo
wyzwań. Jednak funkcjonuje już w zupełnie innych warunkach, opierając
swoją działalność w dużej mierze na wymagającej produkcji nasiennej.
Inne pola, też z glebą klasy IVa, IVb i V z powodzeniem służą produkcji
buraków cukrowych. Jak się bardzo chce, to można.

Dla ilustracji dajemy kilka zdjęć z naszych początków po 1993 r. One
mówią więcej niż tysiące słów…