Tegoroczny redyk

IMG_7993

Owce wróciły do gospodarstwa. Za pomoc w przeprowadzeniu stada przez szosę dziękujemy Straży Miejskiej w Mosinie.