309537781_619131303215582_5666956691521282130_n

Wjechaliśmy w kukurydzę na ziarno. Słomę zwiniemy, owiniemy folią i zakisimy. Będzie pasza dla owiec…