310059602_547051963894770_1763407913755748838_n

We czwartek, 29 września br., rada miejska w Mosinie, na wniosek zarządu Fundacji Raczyńskich, jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu nowemu mostowi na Warcie w Rogalinku imienia Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. Ten zasłużony Polak, jak żaden inny, jest patronem jak najbardziej lokalnym, lecz przy tym sławnym nie tylko w kraju, ale także daleko poza jego granicami. Jest ponadto bohaterem polskiej historii, który za życia zawsze łączył i jednoczył Polaków, szczególnie tych na obczyźnie, przez swoje długie życie będąc symbolem ciągłości polskiej legalnej władzy państwowej.

Edward Raczyński (1891-1993) był wybitnym Polakiem, który całe swoje długie i pracowite życie poświęcił Polsce. Zawodowy dyplomata, ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie przed wybuchem i podczas drugiej wojny światowej, kierownik MSZ w rządzie gen. Władysława Sikorskiego, osiągnął najwyższy urząd Rzeczypospolitej: prezydenta RP (1979 – 1986).

Wielki patriota i ofiarny filantrop. Działacz polonijny, współzałożyciel, prezes i dyrektor Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Symbol polskiej niepodległości i ciągłości państwa polskiego. Jeden z przewodników polskiej Emigracji w latach 1945 – 1993.

Prezydent Raczyński został do tej pory upamiętniony poprzez nadanie Jego imienia trzem szkołom podstawowym – w Poznaniu, Rogalinie oraz w Zawadzie koło Dębicy. Także kampus uniwersytecki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Ursynowie nosi Jego imię jako ofiarodawcy majątku Ursynów (obecnie w granicach m. st. Warszawy) na rzecz tej uczelni.

Ambasador E. Raczyński został uczczony znaczkiem pocztowym Poczty Polskiej w serii Polaków ratujących Żydów jako autor i wydawca noty dyplomatycznej, będącej pierwszym publicznym raportem na temat Zagłady Żydów.

Na domu, w którym mieszkał w Londynie przy Lennox Gardens nr 8, została umieszczona tablica pamiątkowa.

Poza tym ten wybitny Polak nie został inaczej uhonorowany w przestrzeni publicznej. Dotąd, wg naszej najlepszej wiedzy, żaden obiekt infrastruktury drogowej nie został nazwany Jego imieniem. Imię Edwarda Raczyńskiego nadane różnym ulicom i osiedlom wiąże się z pradziadem pana Prezydenta- Edwardem I Raczyńskim.

Prezydent Edward Raczyński przez całe życie związany był z ukochanym Rogalinem. Tu po na swoje wyraźne życzenie po śmierci pochowany został w krypcie rodowej pod kościołem p.w. św. Marcelina.

Edward Raczyński jest kawalerem Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Prezydent E. Raczyński wywodził się z rodziny, która w latach 1766 – 1939 była kolatorami (opiekunami) kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku.

Most prowadzi z centrum gminy Mosina do Rogalina i imię prezydenta RP E. Raczyńskiego stanowić będzie prolog do wjazdu na teren tzw. Zawarcia, a następnie największej atrakcji turystycznej w gminie Mosina – pomnika historii – Zespołu pałacowo-parkowego i majątku ziemskiego w Rogalinie.

Drewno na budowę pierwszego mostu w Rogalinku w latach trzydziestych dostarczył majątek ziemski Rogalin, należący wtedy do brata późniejszego Prezydenta – Rogera Raczyńskiego.

W swojej książce – wspomnieniach, napisanych na obczyźnie p.t. „Rogalin i jego mieszkańcy” – Edward Raczyński zawarł piękny i wzruszający opis przeprawy promowej przez rzekę w miejscu, w którym obecnie istnieje most.