Przebieg seminarium

img_4203_kopiowanie

W piątek 5 października br. w Majątku Rogalin odbyło się pierwsze w historii seminarium owczarskie. Skupiło ono grono owczarzy, przyrodników i entuzjastów dbałości o naturalny krajobraz. Wykłady przybliżyły zebranym Fundację Raczyńskich i historię Majątku Rogalin oraz specyfikę naszego gospodarstwa. Wykłady p.prof. Haliny Ratyńskiej i w-ce dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego p. Pawła Śliwy przybliżyły słuchaczom wartość przyrodniczą Łęgów Rogalińskich i wpływ wypasu zwierząt na skład gatunkowy roślin oraz ptaków. Wysłuchaliśmy ponadto referatu pani Lucyny Lewickiej z “K+S Polska”, która opowiedziała o proekologicznym nawożeniu trwałych użytków zielonych. Inżynier Roman Cieślar z Zaolzia przedstawił warunki produkcji owczarskiej w Republice Czeskiej oraz swoje doświadczenia hodowlane. Na zakończenie p. Tomasz Nowakowski opowiedział i historii i specyfice użytkowania psów border collie w praktyce pasterskiej. Ostatni wykład poświęcony był staroniemieckim psom pasterskim i niemieckiej szkole wypasu owiec. Dziękujemy restauracji “Ventus” z Kórnika za obsługę cateringową, a firmom “Top Farms Wielkopolska”, “K+S Polska”, “Ovimex” oraz Regionalnemu Związkowi Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie za wsparcie i pomoc w organizacji seminarium oraz zawodów. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego za wsparcie merytoryczne, organizacyjne, a także za bogate materiały edukacyjne.