Seminarium owczarskie

Przechwytywanie

5 października od godziny 10-tej w spichlerzu Majątku Rogalin odbędzie się seminarium, w którym wezma udział botanicy, ornitolodzy i owczarze. Jest ono adresowane do przyrodników, urzędników i przede wszystkim rolników. Wśród referatów przewidziane są między innymi wykłady dotyczące proekologicznego nawożenia i wykorzystania pastwisk. Ponadto dwie prezentacje dotyczące kontynentalnej i brytyjskiej szkoły użytkowania psów owczarskich (pasterskich).

Poniżej szczegółowy program seminarium:

Rozpoczęcie o godzinie 10-tej

10.00-10.20

Powitanie i wprowadzenie Mikołaj Pietraszak Dmowski MR

10.20-10.40

Mikołaj Pietraszak Dmowski MR “Owczarstwo wczoraj i dzisiaj z perspektywy Rogalina”

10.40-11.15

Halina Ratyńska UKW, Ewa Wachowiak Świtała UKW “Aktualna roślinność Łęgów Rogalińskich jako wyraz sposobów zagospodarowania (na przykładzie Majatku Rogalin)”

11.15-12.00

Paweł Śliwa ZPKWW “Wypas zwierząt a atrakcyjność siedlisk dla ptaków”

12.00-12.30

Lucyna Lewicka K+S Polska “Nawożenie użytków zielonych naturalnymi nawozami mineralnymi”

12.30-13.30

Przerwa na posiłek

13.30-14.20

Roman Cieślar Republika Czeska Zaolzie “Owczarstwo w Czechach – system hodowli, dopłaty”

14.20-14.50

Tomasz Nowakowski KPPP “Krótka opowieść o border collie – psie pasterskim z wysp brytyjskich”

14.50-16.00

Linda Scholz AAH “Staroniemieckie psy pasterskie i ich wykorzystanie”