Ścieżka edukacyjno – historyczna

img_4080_kopiowanie

Wczoraj na terenie Majątku Rogalin gościliśmy uczniów szkół podstawowych z Rogalina oraz Rogalinka. Inicjatorem wydarzenia było koło łowieckie nr 20 Dąbrowa z Poznania, a współorganizatorami, obok gospodarza Majątku Rogalin, koła łowieckie nr 33 Żbik z Mosiny oraz nr 21 Jawor z Poznania, a także nadleśnictwa Babki oraz Konstantynowo i gmina Mosina. Przy wspólnym udziale powstała ścieżka edukacyjna, podczas przejścia której uczniowie klas IV-VI poznali historię folwarku w Rogalinie, zwiedzając przy okazji stajnię oraz owczarnię. Następnie dzieci odwiedziły symboliczne mogiły powstańców Wiosny Ludów przy ulicy Poznańskiej i zwiedziły mauzoleum rodziny Raczyńskich.Na przygotowanych przez koła łowieckie oraz nadleśnictwa stoiskach dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat lasów oraz zamieszkujących w nich stworzeń, rozprawiały o formach przyrody. Uczniowie wzięli udział w konkursach przyrodniczych i poznawali tropy zwierząt. Ponadto usłyszeli sygnały myśliwskie, opowieści o życiu dzikich zwierząt, a lekcji na temat życia ptaków drapieżnych udzieliły między innymi dwie sympatyczne sowy – płomykówka Luna oraz puchacz bengalski Karo. W podziękowaniu za pełne atrakcji przedpołudnie dzieci wręczyły myśliwym pozbierane wcześniej kasztany i żołędzie, by w ten sposób pomóc w dokarmianiu danieli. Na zakończenie w zabytkowym spichlerzu w majątku podano posiłek w postaci pysznej kanapki oraz napoju.

Za pomoc przy realizacji przedsięwzięcia dziękujemy szczególnie paniom Eugenii Sójce oraz Marii Jackowskiej za ciekawe o powstańcach opowieści oraz oprowadzenie po krypcie rodu Raczyńskich. Mamy nadzieję, że tego typu wydarzenia stają się częścią tak ważnej dla młodzieży edukacji z zakresu otaczającej nas przyrody oraz form jej ochrony.