ROGALIN

ZWIERZĘTA

Owce

Masowy spadek pogłowia owiec w Polsce, zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i trwający do dziś, odbija się poważnymi, niekorzystnymi skutkami nie tylko ekonomicznymi, ale także kulturowymi i ekologicznymi. Tymczasem owce to doskonałe, ekologiczne kosiarki, które pomagają powstrzymać naturalną sukcesję roślin i utrzymać tradycyjny krajobraz oraz bioróżnorodność. Majątek Rogalin jest hodowcą owiec francuskiej rasy „biała Masywu Centralnego”, a majątkowe stado jest największym w powiecie poznańskim i jednym z większych w Wielkopolsce. Owczarstwo ma starą tradycję w Rogalinie. Obecnie najważniejszą rolą rogalińskich owiec jest utrzymanie, poprzez naturalny wypas, cennego krajobrazu nadwarciańskich łąk. Wielomiesięczna praca naszych owiec polega na wygryzaniu, nawożeniu oraz roznoszeniu cennych nasion roślin naturalnie użyźniając teren. To odpowiedzialna, czynna ochrona krajobrazu wiejskiego, a także forma ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego Rogalina.

Konie

Jeździectwo w Rogalinie ma długą tradycję. Obecnie utrzymujemy konie w gospodarstwie tak naprawdę w celu zachowania tejże tradycji oferując przytem różne formy przygody z koniem – od prowadzenia sekcji skokowej dla naszych młodych zawodniczek, przez organizację wyjazdów w teren, po naukę od podstaw. W naszych stajniach stacjonują konie sportowe, szkółkowe, prywatne, adoptowane, a także emerytowane. Najważniejszy jednakże w działalności naszej stadniny jest niepowtarzalny klimat miejsca. On bowiem sprawia, że od lat już wielu tworzymy swego rodzaju rodzinę, spotykając się nie tylko po to by dosiąść koni, ale by uczestniczyć w pewnego rodzaju rytuale; mamy swoje święta, jak bieg hubertowski – pogoń za lisem, czy koncerty muzyki myśliwskiej par force, których nieodłącznym elementem są właśnie konie. Każdy rozpoczynając i decydując się na uprawianie dyscypliny jeździectwa oczekuje odeń czegoś innego. Dla jednych najważniejsza jest rywalizacja, dla innych rozwój sportowy i odnoszenie sukcesów, dla jeszcze innych to po prostu obcowanie z koniem i sposób spędzania czasu wolnego w pięknych okolicznościach przyrody. Rogalin jest takim właśnie miejscem, gdzie stosunkowo niedaleko od aglomeracji miejskiej przenieść się można w czasie; obejść lub właśnie objechać konno niepowtarzalny, historycznie zachowany i zachwycający teren chociażby Łęgów Rogalińskich. Stanowimy też swego rodzaju straż konną, patrolującą okolice i mającą baczenie na ogromny, często trudny do przemierzenia teren, do czego konie nadają się idealnie. Konie są, bo zawsze były, nieodłącznym elementem majątku w Rogalinie, nadają mu prawdziwy, historyczny, ziemiański charakter. A taki właśnie jest Rogalin i takim pragniemy by pozostał przez kolejne wieki.

Świnki wietnamskie

Do naszych podopiecznych należy również rodzina świń wietnamskich, które są maskotką mieszkańców Rogalina i bezwzględną atrakcją dla turystów.