STRAŻ

LIGI OCHRONY PRZYRODY

Nasza

Straż Ligi Ochrony Przyrody

1 października br. w obrębie Rogalina rozpoczęła swoją działalność powołana w tym miesiącu Grupa Rejonowa Straży Ligi Ochrony Przyrody. Rejonem działania nowej Grupy Rejonowej Straży LOP w Rogalinie jest obszar gminy Mosina, w obrębie wsi Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Mieczewo i Radzewice, a także część terenów leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo Babki, głównie na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Czynności patrolowe wykonywane są przede wszystkim konno, ale także samochodami terenowymi należącymi do Majątku Rogalin. Celem powstałej grupy jest szeroko rozumiana ochrona środowiska przyrodniczego, nadzór nad polami, łąkami, lasami oraz ochrona cennych terenów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Rogalin i jego okolice są jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych, co z jednej strony cieszy, z drugiej jednak wymaga kontroli. Niestety obecność turystów wiąże się również ze zjawiskiem zaśmiecania terenu oraz łamania przepisów chroniących krajobraz przyrodniczy.

Szczególnie w okresie wakacyjnym oraz w okresie zagrożenia pożarowego patrolowanie tak dużego terenu jest niezbędne. Celem Straży LOP jest społeczne patrolowanie obszarów cennych przyrodniczo – parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, terenów leśnych, linii brzegowych rzek i jezior itp.

Strażnicy Ligi Ochrony Przyrody instruują osoby, niewłaściwie korzystające z walorów przyrody, pouczają o zakazie wjazdu na drogi leśne i parkowania poza parkingami leśnymi oraz o zakazie spuszczania psów ze smyczy.​ Rolą Strażników LOP jest również zgłaszanie do odpowiednich służb wykryte nieprawidłowości od dzikich wysypisk śmieci po przestępstwa i wykroczenia przeciwko przyrodzie.